עורך דין לענייני עבודה

סכסוכי עבודה רבים נסבים סביב נושאי שכר ותשלום התנאים הסוציאליים לעובדים. כל חוקי העבודה נחקקים על ידי משרד העבודה והרווחה ורבים מהם משתנים על פי הצורך. חוק שכר מינימום למשל, קובע שלא ניתן לשלם לעובד פחות משכר המינימום הנקבע בחוק. המחיר לשעה הבסיסי הוא זה המשתנה מעת לעת. עורך דין לענייני עבודה מתמחה בנישה הזאת ויכול לסייע לכל מועסק שנפגע בשכרו או בכל פגיעה משמעותית אחרת מהמעסיק. הוא יכול להגן גם על מעסיק שנתבע, לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולטפל בנושאים נוספים בתחום.
עורך דין

כאשר מדברים על תנאים סוציאליים מתכוונים להפרשות כספיות לפנסיה, תשלום חופש והבראה, דמי מחלה ועוד. סכסוכים מרים נסבים על נושא הפיטורין. לעיתים, זה על עצם הפיטורין, ולעיתים, על הסכום שנקבע וכדומה. יש מקרים בהם נשים בהיריון פוטרו ואלו נחשבים על ידי המחוקק כמקרים חמורים המחייבים גם ענישה כספית ועוד. עורך דין מומחה יכול לבדוק כל מקרה לגופו ולהעריך את סיכויי הזכייה בתביעה. לפעמים, הסיכויים נמוכים ואין עילה לתביעה. יש מקרים אחרים בהם לא כדאי לתבוע כספית וכדומה.

במקרה ויש עילה לתביעה יקבל הוא את התיק לידו וינסה לקבל את המגיע ללקוחו על ידי פנייה ישירה למעסיק באמצעות מכתב, על ידי משא ומתן ועוד. תביעה לבית הדין לעבודה היא המוצא האחרון ונעשית רק כאשר ברור לעורך הדין כי יש סיכוי לתביעה, ולאחר שהניסיונות לקבל כספים בדרך אחרת לא צלחו. הגשת תביעה כזאת נחשבת למורכבת מאוד וכל התהליך חייב להיעשות בצורה ממוקדת ומקצועית כדי, שבסופו של דבר, יקבל בית המשפט את טיעוני העובד שנפגע.

ניהול תיק כזה אורך זמן רב ומחייב דיונים במועדים עוקבים. במהלכם יציג עורך הדין מסמכים שונים ובהם: תלושי שכר, מסמכים המעידים על אי תשלום דמי פנסיה, מסמכים רפואיים ועוד מסמכים חשובים אשר יכולים לסייע. כמו כן, הוא יציג תקדימים משפטיים בנושא, ויטען טענות מול עורכי הדין של המעסיק. נוכחות המיוצג חשובה במרבית הדיונים הללו. עורך דין לענייני עבודה בעל מוניטין יצליח לסייע ללקוחו לקבל את סכומי הכסף המגיעים לו כחוק.

Seolinks