אישור בטיחות אש

הגנה מפני התפרצות דליקות היא אחד הנושאים המעסיקים יותר מכל מנהלים, בעלי מבנים ואנשי הבטיחות שלהם. אתרים סגורים כמו מפעלי ייצור, בנייני משרדים, בניני מגורים, קניונים ומרכזים מסחריים,  סופרמרקטים, אולמות בידור וקולנוע ועוד הם אתרים שבהם מסתובבים אנשים רבים. הסכנה בעת פריצת אש גדולה מאוד ויכולה לגרום לנפגעי עשן, ולנפגעים מהאש עצמה. לאור כל זאת, מרכזות הרשות המקומית ורשות שירותי כיבוי והצלה מאמצים רבים במניעה. הן לא תספקנה אישור להקמת עסק או לשימוש במבנה ללא הקמת מערכות התרעה ומיגון מאש מתאימות.

אישור בטיחות אש יתקבל רק לאחר שיוודאו מומחי  הרשות לכיבוי והצלה שיש מערכות המתאימות לאתר. ככל שהוא יהיה גדול ומורכב יותר, ונועד לקלוט כמות רבה יותר של אנשים כן, יוחמרו הדרישות. לצורך קבלת האישור יש להציג תכנית של מבנה העסק שמפורטים בה אמצעי הגנה שונים מפני אש. בין היתר היא תכלול: מערכת מים לכיבוי שתכלול גם מידות וקטרי צנרת, מנדפים ומערכות אוויר, ציוד כיבוי אש, לוחות חשמל, מערכת גפ"מ (גז פחמימני מעובה). בנוסף לכל אלה, יצוינו פתחים ויציאות, סוגי חומרי הבנייה הקיימים. במסמך יפורטו גם מיקום המבנה, אופי הפעילות בו, שעות הפעילות, סוג האוכלוסייה ופרטי הבעלים.
אישור בטיחות אש

הדרישות תכלולנה התקנת מערכות אוטומטיות לגילוי עשן ואש, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש דוגמת ספרינקלרים, מערכות אוטומאטיות לכיבוי אש בארונות חשמל, מערכות ידניות לכיבוי אש דוגמת מטפי כיבוי שונים על בסיס קצף, גז או אבקה, ארונות אש, ברזי שריפה וכדומה. יהיה צורך להוכיח כי כל המערכות הללו תקינות ומתפקדות. קבלת אישור בטיחות מותנה בהגשת מסמכים, אישורם, בדיקת המבנה על ידי מפקח בטיחות מוסמך וכדומה. האישור יועבר בסופו של דבר לרשות המקומית והיא תיתן את רישיון העסק המיוחל. במפעלים מסוכנים ובאתרים בעייתיים אחרים תהיינה דרישות גבוהות נוספות הכוללות, בין היתר, הכנת תיק שטח או תיק מפעל בהתאם ועריכת סקרי סיכונים לאש. במקרים רבים, יהיה צורך גם בהקמת צוותי חירום. מומחה לבטיחות אש מכיר את כל התקנות הללו ואחרות נוספות ומומלץ להיעזר בשירותיו המקצועיים והנאמנים.

Seolinks