עורך דין ירושות

ירושה עוברת מדור לדור באמצעות חוק הירושה או על ידי צוואות הנכתבות על ידי המורישים. במקרים רבים, מעדיף המוריש לכתוב צוואה אשר תשקף את רצונו. הוא יכול להחליט להעביר את רכושו בחלוקה שווה או להחליט על חלוקה אחרת שהינה לאו דווקא שוויונית. על מנת שכל מה שנכתב אכן יכובד לאחר מותו הוא חייב להכין את הצוואה היטב וללא שגיאות כלשהן. לאלו אשר מודרים (בנים ובנות, אישה וכיוצא בזה) ממנה ואינם זוכים לחלק מהותי בה יש יכולת להתנגד לה, לבקש פסילתה או ביטולה.

נכון הוא, שחובת ההוכחה למבקשים אלו היא עליהם, אבל כבר היו מקרים בהם שינו או ביטלו צוואות בגלל פגמים מהותיים בעת הכנתן. סיוע של עורך דין ירושות יכול לבטל לחלוטין מקרים כאלו או, לכל היותר, לצמצמם למינימום שבמינימום. וזאת, ברגע שהוא מספק ייעוץ למי שעורך צוואה בעצמו (הקרויה- צוואה בכתב יד), או, כמובן, ברגע שהוא מתבקש ומכין אחת כזאת (קרויה – צוואה בעדים). במקרה השני, לרוב, נחתמת הצוואה על ידי בעליה במשרדו בנוכחות שני עדים מה שנותן תוקף משני למהימנותה.

בשל רגישות הנושא יש צורך להקפיד בעת עריכת הצוואה. עורך דין ירושות יוודא שהיא לא נכתבה תחת השפעה של מאן דהו, שהכותב לא חש מאוים בעת כתיבתה או קבלת החלטותיו, ושאכן, הוא היה כשיר מבחינת גופנית ונפשית ובמצב בריאותי המותיר אותו צלול לחלוטין. כך, הוא או כל עורך דין אחר יכולים להגן ללא קושי על הצוואה כאשר מערערים על חוקיותה. אנשים אשר אינם נעזרים ביועצים משפטיים עלולים לשגות בעת הכנת צוואה בכוחות עצמם, ועל ידי כך, להביא למצב בו רצונותיהם אינם מתגשמים במלואם.

תהליך יישום הצוואה מתחיל לאחר מות בעליה. יש צורך לבקש צו קיום צוואה. במידה ויש התנגדות היא צריכה להופיע עד  14 יום מהמועד בו היא התפרסמה על ידי רשם הצוואות.  במקרה בו אין צוואה יש לבקש צו קיום ירושה. עורך דין ירושות יכול לסייע לאנשים אשר חשים עצמם נפגעים, או גם לאלו הרוצים להגן על הצוואה המצדדת בהם.

Seolinks