תפילין ירושלים

מצוות התפילין הינה בין המצוות החשובות המקשרות בין האדם לבין האל ויש לקיים אותה מדי יום ביומו, למעט ימי שבת וחגים. למרות שמדובר באחת המצוות היותר נפוצות ביהדות, רבים אינם מכירים את מרכיביה ואת מהותה.

התפילין מורכבות משלושה חלקים שונים:

הבית הבולט, המכונה קציצה ובתוכו מצויות ארבע הפרשיות. החלק השני נקרא תיתורא והוא הבסיס עליו יושב הבית. החלק השלישי של התפילין הוא המעברת. לתוך חלק זה משחילים את רצועות התפילין.

מבנה התפילין והנחתן

התפילין המודרניות בנויות משני חלקים: חלק אחד הכולל את רצועת הקלף. על רצועץ הקלף נכתבות ארבע פרשיות. החלק השני הוא החלק המונח על הראש וכולל ארבעה בתים נפרדים.  בכל אחד מהבתים מוכנסת פרשייה נפרדת ויחדיו הן מרכיבות את הבית.

תפילין קדומות

התפילין הקדומות של הדורות הקודמים לא היו מפותחות דיין וייצור הבתים נעשה מעור של עז או כבש. נכון להיום, תפילין אלו נחשבות ללא מהודרות ועשויות לרוב מעור של בהמה כמו שור או פרה.

לרכוש תפילין בירושלים

היכן רוכשים תפילין?

על מנת לרכוש תפילין ירושלים מהודרות אין צורך בנסיעות ארוכות או בטלטולים רבים. הודות למגוון החנויות הקיימות כיום בתחום ומציעות אינספור שירותים ואפשרויות ליהנות מתפילין בקנייה בעיר הקודש, בבני ברק או אפילו באמצעות הזמנה באתרי אינטרנט.

מצוות תפילין

מצוות הנחת תפילין שקולה כנגד כל התורה כולה והיא אחת משלוש המצוות המהוות את הסימן לקשר בין יהודי ובין אלוהיו, יחד עם שתי המצוות האחרות שהן ברית ושבת. את התפילין מניח יהודי לראשונה עם הגיעו לגיל מצוות, כאשר את ההנחה הראשונה ובכלל יש לערוך ביום ולא בלילה ובניגוד למצוות רבות אחרות – בימי חול ולא בימי חג ושבת.

הנחת תפילין

הנחת תפילין מתקיימת באחת מתוך שתי שיטות מוכרות: שיטת רש"י ושיטת רבנו תם. מניחים ראשית את תפילין היד המרמזים על העשייה ולאחר מכן מניחים את תפילין של ראש. סדר זה לוקח את השראתו מהפסוק: "נעשה ונשמע", כלומר, ראשית עושים ורק לאחר מכן מבינים. את הנחת תפילין ירושלים יש לבצע על היד החלשה של האדםף תוך הזדהות עם רוח ומסורת ישראל.

 

Seolinks