תפילין ירושלים

הנחת תפילין הינה בין המצוות החשובות ביותר הקושרות את היהודי לאל. על מצוות הנחת תפילין נאמר כי היא שקולה כנגד כל התורה כולה ולמעשה היא מהווה את אחת משלוש המצוות המהוות את האות לקשר של היהודי עם אלוהיו. שתי המצוות האחרות הינן ברית מילה ושמירה על השבת.

מתי לראשונה מניחים תפילין?

את התפילין מניחים בפעם הראשונה עם ההגעה לגיל מצוות. שלא כמו מצוות אחרות המוקנות לטף עוד בהיותם צעירים, התפילין מהווה קשר של הנער כאשר הוא מגיע לגיל הנעורים, ומסמלת את קשירת הקשר הרוחני שלו עם האל.

מבנה התפילין

התפילין הינו תשמיש קדושה. הוא כולל שתי קופסאות עור שחורות שבתוכן קלף. על הקלף כתובות ארבע פרשיות מהתורה. התפילין יכולות להיות מבוססות על שתי שיטות עיקריות, האחת היא שיטת רש"י והשנייה היא שיטת רבנו תם. כל קופסה מתחברת לרצועות עור שחורות אותן מניחים על גבי הזרועות וכורכים את הזרועות והמצח באמצעותן.

אופן הנחת התפילין

ראשית יש להניח את התפילין של יד ורק לאחר מכן יש להניח את התפילין של הראש. זאת בהתבסס על הפסוק: "נעשה ונשמע". באופן זה, ראשית כורכים את הידיים כסימן ל"נעשה" ורק לאחר מכן כורכים את התפילין של ראש, כסימן להבנה המגיעה לאחר המעשים.

תפיליןה

ראשית יש להניח את התפילין על היד החלשה של האדם. באופן זה, אם אדם הוא ימני, יניח ראשית את התפילין על גבי זרוע שמאל ואם שמאלי, יניח ראשית את התפילין על גבי זרוע ימין. תוך הנחת התפילין, יש לחשוב על המסורת והרוח של ישראל.

הלכות הנחת תפילין ירושלים

ישנן הלכות שונות הנוגעות לאופן הנחת תפילין ירושלים. ההלכות מתייחסות לאופן שבו יש להניח את התפילין, השעות המועדפות להנחתן, צבע הרצועות ועוד.

עיקרים חשובים ברכישת תפילין

בעת רכישת תפילין ירושלים יש לוודא כי הן אכן נכתבו על ידי סופר סת"ם והוקפדו ההלכות הרלוונטיות בעת כתיבת הפרשיות על הקלף. רכישה של תפילין כשרות מהווה הבטחה כי הכתב לא ידהה כעבור תקופה מסוימת וכי התפילין עומדות בהגדרות המתאימות לתפילין מהודרות.

Seolinks