מאיר פנים – למה עמותות הן דבר חשוב

אחד הוויכוחים הקשים ביותר שמתנהלים בתחום הכלכלי היא שאלת המגזר השלישי ובפרט עמותות לנזקקים. מצד אחד עומדים אלה הסבורים, שעמותות אלו צריכות לגדול ולבצע את תפקידן של המדינה, כך שזו תוכל להפנות משאבים לצרכים אחרים של הציבור או לחילופין, לא לגבות מסים מתושביה ולאפשר להם לעשות בכספם מה שהם רוצים. מצד שני עומדים אלו הסבורים שעמותות לנזקקים מבצעות את תפקידה של המדינה ולא כך נכון שיהיה, יש להימנע ממצב זה.

מאיר פנים

דוגמא טובה לעמותה אשר עוזרת לנזקקים, היא עמותת מאיר פנים אשר תורמת לאנשים ציוד חשמלי, ריהוט ומוצרים לבית, מפעילה את בית התבשיל, כמו כן מדובר בעמותה שעוזרת לציבור הנרחב בצורות נוספות, כולל ביצוע עבודות בבתים שלהם ועוד. מדובר בעמותה שמתבססת אך ורק על כספי תרומות ועזרה של מתנדבים.

במידה ועמותה שכזו לא תפעל, כמו עמותות אחרות שמבצעות דברים דומים, סביר להניח שלא יהיה מי שיבצע את תפקידה. המדינה לא יכולה להחליף אותה, מאחר ואין לה את היכולות, את הכסף ובמקרים רבים אנחנו יודעים שהמדינה לא מסוגלת לעשות את זה בצורה אפקטיבית כמו אנשים פרטיים וכמו עמותה שמופעלת על ידי אנשים פרטיים.

צריך לומר שהוויכוח הוא נכון, לגיטימי והוא מעלה שאלות לא מעטות, למשל, האם עצם זה שהעמותות קיימות, גורם למדינה להתנער מהתפקיד שלה. יש הסבורים שזה המצב, מצד שני צריך לומר, שאותן עמותות, כגון מאיר פנים, קמו בגלל מצב נתון שהיה צריך לטפל בו, במילים אחרות, אותן עמותות קמו עוד לפני שהמדינה התנערה מתפקידה אלא כתוצאה מכך. ולכן אם העמותות לא היו קיימות, סביר להניח שהמצב לא היה שונה בהרבה במובן הזה שהמדינה לא יכולה לאורך זמן לבצע את תפקידן.

לסיום, בשביל לעזור לנזקקים מכל המגזרים, יש לעודד עמותות שכאלה ולעזור להן. עמותת מאיר פנים עושה עבודה מאוד חשובה וצריך לעזור לה להמשיך ולבצע אותה. יש להתנדב, יש לתרום, יש לעזור בכל צורה שהיא על מנת שאנשיה יוכלו להמשיך ולעזור לקהל שזקוק לעזרה ופונה אליה בשעת משבר.

Seolinks