חברת jregulatory מתמחה ברישום ציוד רפואי לצורך שיווק בישראל

בכדי לשווק ציוד רפואי בישראל יש צורך ברישום בפנקס אמ"ר של משרד הבריאות. רישום בפנקס מספק את האסמכתא לכך כי הציוד נבדק ונמצא מורשה לשימוש. על מנת לבצע רישום של ציוד רפואי חדש, לשנות רישום קיים או לחדש את הרישום, יש צורך בתהליך בירוקרטי הכולל בדיקה מעמיקה של הציוד. לשם כך, ייעוץ מקצועי בתהליך רישום ציוד רפואי, יאפשר להקל על התהליך, לקצר אותו ולסייע בקבלת תעודת הרישום באופן שיאפשר תהליך שיווק ומכירה בארץ. חברת jregulatory מתמחה ברישום ציוד רפואי לצורך שיווק בישראל ומלווה חברות ויצרנים בתהליך בצורה מקצועית, אישית ואיכותית.

רישום ציוד רפואי

הצורך ברישום ציוד רפואי בישראל

כל חברה או יצרן המעוניינת לשווק ולמכור את ציוד רפואי או אביזר רפואי בישראל, מחויבת להיות רשומה בפנקס אמ"ר של משרד הבריאות, מתוקף חוק. חשיבות הרישום באה לידי ביטוי משני טעמים. מצד אחד, הבטוחה בעבור המשתמש הסופי בציוד הרפואי ומצד שני, אבטחת המוצר ועמידה בכל התקינות והתקנים הנדרשים. כמו כן, במידה ונעשה שינוי באביזר הרפואי, יש צורך לרשום אותו מחדש. חשוב לדעת כי הרישום הרפואי דורש חידוש מעת לעת, על מנת להבטיח עמידה בתקנות המשתנות מעת לעת.

חשיבות ליווי מקצועי בתהליך רישום ציוד רפואי

הגוף האמון על רישום אביזרים וציוד רפואי במשרד הבריאות, דהינו, אמ"ר, מחייבת את החברות והיצרנים לעמוד בתקנים ובתקנות שונות. לצורך כך, תהליך הרישום, עשוי להיות ארוך, מתוך בחינה מדוקדקת של הציוד או האביזר. יש צורך לספק למשרד הבריאות שורה נרחבת של פרטים שונים אודות המוצר ושימושו. מאחר והתהליך מחייבת היכרות מעמיקה עם התקנות והתקנים של משרד הבריאות, ללא ליווי מקצועי, עשויות חברות ויצרנים להיתקל בקשיים שונים בדרך לקבל תעודת הרישום. חברת jregulatory מתמחה ברישום ציוד רפואי לצורך שיווק בישראל ומספקת ליווי מלא בעבור חברות ויצרנים החל מפתיחת תיק הרישום ועד לקבלת תעודת הרישום בפועל. גם במקרים בהם עולה הצורך לשנות את הרישום בפנקס האמ"ר לא לבצע חידוש של רישום, חברת jregulatory תספק ייעוץ וליווי מקצועי.

Seolinks