החזר מס רכישה על דירה שנייה

החזר מס

רכישת דירה שנייה היא צעד משמעותי בחיי רבים, אך היא כרוכה גם בעלויות גבוהות, ביניהן מס רכישה. במקרים מסוימים, ניתן לקבל החזר מס רכישה על דירה שנייה, מה שיכול להקל משמעותית על העלויות הכרוכות ברכישה.

מאמר זה נועד לספק מידע מקיף בנושא החזר מס רכישה על דירה שנייה, תוך התייחסות לתנאי הזכאות, אופן חישוב ההחזר, הליך הגשת בקשה ועוד.

תנאי הזכאות להחזר מס

כדי להינות מהחזר מס רכישה על דירה שניה, עליכם לעמוד בתנאים הבאים:

 • הגדרת "משפרי דיור": עליכם להיות בעלי דירה אחת לפחות בבעלותכם במשך 18 חודשים לפחות טרם רכישת הדירה השנייה.
 • מגבלה על סכום שווי הדירה: סכום שווי הדירה הנמכרת (הדירה הראשונה) לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח (נכון ל-2024).
 • תקופת זמן מוגדרת: עליכם למכור את הדירה הראשונה בתוך 12 חודשים מיום רכישת הדירה השנייה.
 • מגורים בדירה הנרכשת: הדירה הנרכשת צריכה לשמש למטרת מגורים בלבד ולא להשקעה.

תנאים נוספים:

 • יש להגיש דו"ח שנתי לרשות המיסים.
 • יש להציג הוכחות בדבר רכישת ומכירת הדירות.
 • יש לוודא שהדירות רשומות בטאבו.

חשוב לבדוק את זכאותכם מול רשות המיסים לפני רכישת הדירה השנייה.

אופן חישוב ההחזר

גובה ההחזר נקבע בהתאם למספר גורמים:

 • סכום מס הרכישה ששולם: ככל ששולם מס רכישה גבוה יותר, כך יגדל סכום ההחזר.
 • שווי הדירות: ככל ששווי הדירה הנמכרת גבוה יותר, כך יגדל סכום ההחזר.
 • מועד מכירת הדירה הראשונה: ככל שמועד מכירת הדירה הראשונה קרוב יותר למועד רכישת הדירה השנייה, כך יגדל סכום ההחזר.

ניתן להשתמש במחשבוני מס רכישה זמינים באינטרנט על מנת לקבל הערכה לגבי גובה ההחזר.

הליך הגשת בקשה להחזר

הבקשה להחזר מס רכישה מוגשת באופן מקוון דרך אתר רשות המיסים.

הטפסים הנדרשים:

 • טופס 1301 – בקשה להחזר מס רכישה.
 • טופס 1320 – הצהרה בדבר זכאות להחזר מס רכישה.
 • נסח טאבו של הדירה הנמכרת והנרכשת.
 • אישור תשלום מס רכישה.

יש למלא את הטפסים בקפידה ולצרף את כל התיעוד הנדרש.

טיפול בבקשה:

רשות המיסים בודקת את הבקשה ואת התיעוד הנלווה.
לאחר אישור הבקשה, ההחזר יועבר לחשבון הבנק שלכם.

משך הטיפול בבקשה:

זמן הטיפול בבקשה משתנה בהתאם לעומס העבודה ברשות המיסים.
בממוצע, הטיפול בבקשה אורך מספר חודשים.

מקרים מיוחדים

מקרים מסוימים ניתן לקבל החזר מס גם במקרים שאינם עומדים בתנאים המפורטים לעיל. להלן מספר דוגמאות:

 • רכישת דירה שלישית: ניתן לקבל החזר מס רכישה על רכישת דירה שלישית, בתנאי ששתי הדירות הקודמות נמכרו בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה השלישית.
 • מכירת שתי דירות במקביל: במקרים בהם מוכרים שתי דירות במקביל, ניתן לקבל החזר מס רכישה על אחת הדירות, בתנאי ששווי שתי הדירות יחד לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח.
 • רכישת דירה על ידי בן זוג: במקרים בהם בן זוג רוכש דירה, ניתן לקבל החזר מס רכישה, בתנאי שבן הזוג השני אינו מחזיק בדירה אחרת.

חשוב לציין שמדובר במקרים מורכבים, ומומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני קבלת החלטות.

סיכום

החזר מס רכישה על דירה שנייה יכול להוות הטבה משמעותית עבור רוכשי דירות. חשוב לבדוק את זכאותכם מול רשות המיסים לפני רכישת הדירה השנייה, ולמלא את הטפסים הנדרשים בקפידה. במקרים מורכבים, מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון. כשעושים החזרי מס חברה מומלצת היא חובה – חברה כזו יכולה למקסם עבורכם את גובה ההחזר!

 

שתפו את הפוסט:

פרסומים קשורים